Belarus Cumhuriyeti’ndeki mülkler ve mülk anlaşmaları

12.02.2019 | 11:01

Belarus Cumhuriyeti’ndeki mülkler ve mülk anlaşmalarıBelarus Cumhuriyeti’nin mevzuatına göre taşınmaz mallar (mülk); araziler, yeraltı alanları,  yüzeysel su kaynakları ve toprakla ilgili olan her şeyi içerir. Yani ormanlar, yeşil alanlar, daimi yapılar (binalar, tesisler), inşası geçici olarak durdurulmuş daimi yapılar, yalıtılmış odalar, otoparklar dahil taşınması mümkün olmayan mallar.

Mülkiyet kompleksi olarak kuruluş, devlet kaydına tabi olan hava ve deniz araçları, iç denizlerdeki seyahat gemileri, nehir ve denizlerdeki seyahat gemileri ve uzay araçları da gayrimenkül mallara aittir. Yasalar tarafından diğer mal da mülke dahil edilebilir.

Yürürlükte olan mevzuatın belirttiği bazı istisnalar dışında yabancı vatandaşlar ve yabancı tüzel kişiler Belarus vatandaşlarıyla eşit olarak Belarus Cumhuriyeti’nde mülk satın alma ve kullanma hakkına sahiptir. 

Mülk, mülk hakları ve mülk ile ilgili anlaşmalar, kanunlar tarafından öngörülen durumlarda devlet kaydına tabidir.  Mülk, mülk hakları ve mülk anlaşmalarının devlet tescili kamusaldır. Belarus Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş mallara ait olan evraklar ve verileri bulunduran tek devlet sicili tutulmaktadır.  Mülk, mülkün üstündeki haklar (yükümlülük) ve anlaşmaların kaydını gerçekleştiren kuruluşlar, her kişiye belirli taşınmaz mala ait olan haklar ve hakların kısıtlaması ile ilgili gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür. 

Aşağıdaki durumlarda devlet kaydı zorunludur:

  • mülkün kurulması, değiştirilmesi, yok olması;
  • ortak evsahipliğinin müşterek mülkiyet hakkının hisseleri hariç hakların hisseleri ve mülk haklarının (yükümlülüklerinin) kısıtlaması dışında mülk hakkının oluşması, geçişi, sona ermesi.
  • mülk anlaşmalarının gerçekleştirilmesi.