Belarus. Emlak vergisi ve Arazi vergisi.

15.02.2020 | 18:01

Belarus'ta Emlak Vergisi ve Arsa VergisiKuruluşların veya gerçek kişilerin mülkiyeti olan tamamlanmamış inşaatlar dahil binaların ve yapıların değeri Emlak vergisinin nesnesidir.

Kuruluşlar için asıl Emlak vergisi oranı yılda yüzde 1’i, normlarda belirlenmiş inşaat süreleri aşan bazı tamamlanmamış tesisler için ise yılda yüzde 2’si eder. Yerli Milletvekili Kurulları, ödeyicilerin ayrı kategorileri için 2.5 kattan fazla olmamak üzere emlak vergisinin oranını arttırma (indrime) hakkına sahiptir.   

Mülkiyet hakkı üzerinde iki ve fazla konuta sahip olan gerçek kişiler için emlak vergisi böyle konutlara ilişkin yüzde 0,2 oranı olmaktadır. Aynı zamanda gerçek kişi mülkiyet hakkı üzerinde var olan bir tane konudu için vergi ödenmekten muaf olmaktadır.  

Özel mülkiyetinde, daimi veya geçici kullanımda olan Belarus Cumhuriyet’inde bulunan araziler arazi vergisinin nesneleridir.

Vergi oranları, arazinin kategorisine göre ayırt edilmiştir; yüzdesi olarak ve hektar başı sabit ödeme olmak üzere vergi oranının iki türü. Yerli Milletvekili Kurulları ödeyicilerin ayrı kategorileri için 2.5 kattan fazla olmamak üzere arazi vergisinin oranını arttırma (indrime) hakkına sahiptir.  Bazı durumlarda arazi vergisi oranlarına dair daha yüksek katsayı saptanmaktadır. Özellikle normlarda belirlenmiş inşaat süreleri aşan bazı tamamlanmamış tesislerle kaplı azazilere katsayı 2 ile arttırılmış arazi vergisi oranı; geçici kullanım amacıyla verilmiş ama zamanında geri verilmemiş, izinsiz olarak tutulmuş, asıl amacına göre kullanılmayan arazilere katsayı 10 ile arttırılmış arazi vergisi oranı uygulanmaktadır.

Araziler, genel kurala göre devlet kaydına tabi olan taşınmaz mülkiyetin türlerinden biridir. Mevzuat tarafından arazinin verilmesi için iki yöntem öngörüldü: artısmanın sonuölarına göre ve artırmasız. Genel kurala göre amacına bağlı olmadan arazilerin verilmesi artırmaların sonuçlarına göre gerçekleştirilmektedir.

Tüzel kişilere araziler böyle artırmaların sonucuna verilir:

  • · Arazi kiralama sözleşmesi yapma hakkına dair;
  • · daimi yapıların (binalar, tesisler) projelendirme ve inşaat edilme hakkına dair şartlarla;
  • · arazilerin özel mülkiyete satışı üzerinde (bu artırmanın sonuçlarına göre araziler özel mülkiyete ancak devlete ait olmayan Belarus Cumhuriyeti’nin tüzel kişilere verilebilmektedir).

İcraatta daha sık araziler tüzel kişilere arazi kiralama sözleşmesi yapma hakkına dair artırmanın sonuclarına göre verilmektedir. 

Bazı durumlarda araziler artırmasız verilebilir; Yerli Yürütme Komitesinin arazinin el koyulma ve verilme kararına dayanarak yatırım projesinde öngörülen tesislerin kurulması için yatırımcı ve Belarus Cumhuriyeti arasında yatırım sözleşmesi yapıldıktan sonra ve onun Yatırım Sözleşmeler Devlet Sicilinde tescil edildikten sonra örneğin yatırımcılara ve (veya) bu yatırımcılar tarafından ya da onların katılımıyla Belarus Cumhuriyeti’nde kurulan kuruluşlara verilebilir.  

 Araziler tüzel kişilerde mülkiyet, daimi ve geçici kullanım, kira hakları üzerinde bulunabilir. Yabancı tüzel kişilere araziler sadece artırmanın sonuöları üzerinde ve sadece kira hakkı üzerinde verilmektedir.

Yabancı vatandaş, arazinin mülkiyet hakkını ömür boyu irsi sahipliği hakkına dayanarak ya da sadece veraset olarak özel mülkiyet hakkı üzerinde imkanını kazanabilir. Bunun yanısıra aşağıdaki şartlara uymak gerekmektedir:

• mirasçı ve muris akraba olmalı;

• tevarüs edilen arazi murisin özel milkiyetinde (ya da ömür boyu irsi sahipliği hakkı üzerinde) bulunmalı.

 

Belarus. Taşınmaz mülkün kiralanması.