Beyaz Rusya Serbest Ekonomi Bölgeleri’nin Bulundukları Konumun Sağladığı Yararlar

07.09.2017 | 06:45

Выгода расположения белорусских СЭЗSerbest Ekonomi Bölgesi’nin rejimi, işletmelere özel ve avantajlı şartlarda çalışma imkânı sunmaktadır:

 1. Serbest Ekonomi Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşların özel üretim sonucu ihraç ettiği ürünlerden elde ettikleri gelir, brüt geliri beyan ettikleri tarihten itibaren on yıl içerisinde gelir vergisinden muaf tutulmaktadır; sonrasında ise %50 oranında düşürülmüş gelir vergisi uygulanmaktadır (%12’nin üzerinde olmamak şartıyla).
 2. Gayrimenkuller için vergi muafiyeti:
  – Serbest Ekonomi Bölgesi’ne kaydın gerçekleştirildiği andan itibaren üç yıl içerisinde, bu dönemde yapılan binalar ve yapılar;
  – Kullanım alanlarından bağımsız olarak (ürünleri ihraç etmek ve (veya) Beyazrusya Serbest Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşlara satmak koşuluyla) Serbest Ekonomi Bölgesi’nde kurulan bina ve yapılar.
 3. Araziler için arazi vergisinden muafiyet:
  – Serbest Ekonomi Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaş niteliğinde kaydın gerçekleştirildiği günden itibaren beş yılı aşmamak koşuluyla, tesislerin proje hazırlama ve inşaat döneminde;
  – Kullanım yönüne bakılmaksızın (ürünleri ihraç etmek ve (veya) Beyaz Rusya Serbest Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşlara satmak koşuluyla) 01.01.2017 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar;
 4. Araziler için kiranın ödenmesi muafiyeti:
  – Serbest Ekonomi Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaş niteliğinde kaydın gerçekleştirildiği günden itibaren beş yılı aşmamak koşuluyla, binaların proje hazırlama ve inşaat döneminde;
  – Kullanım yönüne bakılmaksızın (ürünleri ihraç etmek ve (veya) Beyazrusya Serbest Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşlara satmak koşuluyla);
 5. Serbest Ekonomi Bölgesi’nde faaliyet gösteren vatandaşın, beyanda bulunduğu 10 milyon Euro’dan daha fazla yatırım projesini gerçekleştirmesi hâlinde, yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan mühendislik ve ulaşım altyapısının oluşturulması esnasında yapılan harcamaların öncelikli olarak Devlet Yatırım Programı ve yerel bütçelerde öngörülen fonlardan finanse edilmesi.