Avrasya Ekonomik Birliği’nde (AEB) Elektronik Beyanname

08.01.2018 | 15:30

Avrasya Ekonomik Birliği’nde (AEB) Elektronik BeyannameKâğıt hâlindeki belgelerin, yalnızca risk yönetim sistemi çerçevesinde gümrük organlarının talebi üzerine ve gerekli verilerin “tek pencere” bilgi sistem mekanizmasından, yani diğer resmi organlardan alınamaması durumunda sağlanması gerekecek.

Belarus tarafının girişimi ile malların çıkarılma süreleri önemli ölçüde kısaltıldı. Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kanunu, 2010 yılından beri faaliyet gösteren Gümrük Birliği Gümrük Kanunu’nun yerini aldı. Malların çıkarılma süresi mevcut yasaya göre 1 iş günü iken, yeni yasada bu süre 4 saate kadar kısaltıldı. Bu da malların çıkarılması konusundaki prosedürün hızlanmasına katkıda bulunuyor.

Gümrük kontrol formlarının sayısı 12’den 7’ye düşürüldü.

Serbest gümrük bölgesi prosedürü ile ilgili düzenlemeler üzerinde çalışmalar yapıldı. Serbest Ekonomi Bölgesi’nin yerleşik kişileri tarafından malların, Serbest Gümrük Bölgesi prosedürüne göre ihraç edilmesi öngörüldü.

Yasa, bölgesel serbest ekonomik bölge olarak adlandırılan özel bir hukuki statüye sahip bir başka bölge türünün oluşturulmasını öngörmektedir. Bunlar, sadeleştirmenin en çok yapıldığı bölgelerdir. Belarus’ta bu türden 2 bölge kurulacaktır.

Yetkili Ekonomik Operatör Enstitüsü yeni bir gelişme kaydetti. Eğer Gümrük Birliği Gümrük Kanunu 4 adet basitleştirme öngörüyorsa, Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kanunu’nda bu sayı 17’ye çıkıyor. Yetkili Ekonomik Operatör’ün bunların hangisinden faydalanacağı, seçilecek olan Yetkili Ekonomik Operatör’ün (AEO) türüne bağlı olarak değişiklik gösterecek.

Kaynak: BELTA