Yatırımlarla İlgili Yasa Değişiklikleri

28.12.2017 | 10:15

Приняты поправки в закон об инвестицияхDeğişiklikler ile, mülkiyetin millileştirilmesi hâlinde yatırımın gerçekleştirilmesi sonucu elde edilen söz konusu mülkiyetin değerinin, yatırımcı için genel tazminat usul ve şartlarını belirleyen mevcut mevzuat maddesinin eklenmesi öngörülmektedir. Bu norm, yatırımların karşılıklı korunmasının teşvik edilmesi ve uygulanmasına ilişkin Belarus’un uluslararası anlaşmalarında yer alan benzer hükümlere dayanmaktadır.

Bunun yanında tazminat, yabancı yatırımcının tercihine bağlı olarak Belarus rublesi ve (veya) döviz cinsinden ödenmelidir.

Yasa tasarısının bir başka özelliği de, devletin yargı dokunulmazlığından vazgeçme ihtimalidir. Şimdilik bu sorun Belarus’ta kısmen çözülmüştür (imtiyaz yasasında). Anlaşma imzalanırken her somut durumda yatırımcı böyle bir normun dâhil edilmesini önerebilmektedir, fakat devlet, ilgili kurumlar şahsında böyle bir öneriye razı gelmekle yükümlü değildir.

Kaynak: export.by