İthal ürünler için eşsiz form Avrasya ekonomi birliğinde

21.01.18 | 18:00

İthal ürünler için eşsiz form Avrasya ekonomi birliğinde

Avrasya ekonomik komisyonu heyeti, AEB gümrük bölgesi temel ürünlerinin ithalatı hakkında Avrasya ekonomik birliği ülkeleri için ön karar formunu onayladı.

Belgede ön karar uygulama sürecinin kabul edildiği, bazı ürünlerle ilgili bilgiler ve onun temelini belirten ön kararın kayıt numarası ve gümrük idaresi bulunacaktır.

Ön karar kabul edildiği gibi Rusça dilinde veya devlet dilinde, devlet birliği ve gümrük idaresi tarafından ön karar formu doldurulur.

Şayet uygulamalarda ön karar belgelerinin kabulü hakkındaki açıklama, Latince belirtilen bilgilere göre ve Latin alfabesi harfleriyle ürünleri, yabancı yüzler ve benzeri şeyleri yazan başlıklarla buluşturuyor.