Türkiye`de kurban bayramı

Türkiye`de kurban bayramı

1928’DE TÜRKIYE CUMHURIYETI’NIN ILK CUMHURBAŞKANI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖNDERLIĞINDE ÇIKARILAN YENI BIR YASAYLA ANAYASANININ IKINCI MADDESINDE YER ALAN «TÜRK DEVLETI’NIN DINI, ISLAM DINIDIR» CÜMLESI ÇIKARILDI. LAIKLIK, YENI KURULAN TÜRKIYE CUMHURIYETININ TEK PARTISI OLAN CUMHURIYET HALK PARTISI’NIN PROGRAMINDA ALTI OKLA SIMGELENEN ILKELERDEN BIRI OLARAK 1931’DE YERINI ALDI. O ZAMANDAN BERI TÜRKIYE’NIN LAIK BIR DEVLET OLDUĞUNU SÖYLEYEBILIRIZ. EĞER BU ÜLKEYI BIR TURIST OLARAK YA DA IŞ AMAÇLI ZIYARET ETMIŞSENIZ, VATANDAŞLARININ DINDARLIĞININ GÖZE BATAN NITELIKTE OLMADIĞINI MUTLAKA FARK ETMIŞSINIZDIR. FAKAT BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN ÜLKEDE DINI BAYRAMLARA ÇOK ÖNEM VERILIR.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanır. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.

Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam dünyasının her yıl Mekke'de hac görevlerini yerine getirdikleri zamandır. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili ayetten yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir.

Tanah'a göre İbrahim'in eşi Sare'den bir çocuğu olmamaktadır ve bir çocuğu olması durumunda bunu Tanrı'ya kurban olarak adar. Daha sonra oğlu İshak doğunca verdiği sözü yerine getirmek üzere Allah’ın kendisini yönlendirdiği yere gider. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunları üzerine yatırır ve oğlunu kesmek için eline bıçağı alır. Tam sözünü yerine getirecekken Cebrail göklerden seslenerek oğlunu kurban etmemesini söyler ve ona kurban etmesi için bir koç gönderir. Kur'an metinlerinde, bahsi geçen çocuğun ismi belirtilmemiştir. Fakat İbrahim'in ilk çocuğu İsmail olduğu ve ayetin devamında İshak müjdelendiği için müslümanlar çocuğun adının İsmail olduğuna inanırlar.

Bayramın ilk gününe, abdest alınıp mümkünse yeni giysiler giyinerek başlanır. Bundan sonra sabah erkenden camiye bayram namazına gidilir. Mezarlıklar ziyaret edilip hayata veda etmiş akrabaların ruhları için dua edilir. Kurban Bayramı’nda, genel olarak, ülkedeki tüm dükkanlar, kafeler, restoranlar, devlet daireleri kapalı olur. Kurban Bayramı ile ilgili hazırlık işleri bayramın gelmesinden çok önce başlar. Bir koyun, koç veya inek seçilip satın alınır. Hayvan, genç, iyi beslenmiş ve sağlıklı olmalıdır. Bazı Türk vilayetlerinde kurban kesiminden önce renkli ritüeller düzenlenir. Koyun iyice yıkanabilir, bazen kınayla boyanabilir ve rengarenk şeritlerle süslenebilir. Her evde en az bir kurban kesilmelidir. Maddi imkansızlıklarda bir kurban birkaç aile birleşerek alınabilir. Tüm aile üyeleri ve misafirler bir hayvan kurban etmek için toplanırlar. Bu onurlu görev, saygı ve tecrübeli bir kişi ya da ailenin başı olan kimseye emanet edilir. İslam kanunlarına göre kadınlar kurban kesemez, ancak kurban töreninde bulunabilirler. Kurban kesme prosedürü de belli kurallar ile düzenlenir: koyun sıkıca bağlanır, yere bastırılır, gözleri kapatılır ve başı Mekke'ye doğru yönlendirilir. Hayvanların kanı dökülmesine izin vermeyecek şekilde özel kaplarda toplanır, çünkü kanın dökülmesi kötü bir işaret olarak algılanır.

Kurban eti üç kısma ayrılır. Birinci kısım kurbanı kesen aileye verilir, ikinci kısımdan yemek hazırlanır, üçüncü kısım ise yoksullara ve muhtaçlara dağıtılır. Bayram vesilesiyle kurulan Türk sofrası zengin ve çoğunlukla et yemekleriyle doludur. Bayram sofrası kaldırılmadan şenlikler ve kutlamalar birkaç gün boyunca devam eder. Kurban Bayramı, insanlara bir kez daha aile büyükleriyle yakından sohbet etmek ve arkadaşlarını görmek için bir fırsat verir. Türkiye'de bu günler, kavgalı ya da küs olduğunuz kişilerle uzlaşmak ve barışmak için en uygun zaman olarak görülür.